مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

 

ريشه هاي فردي استرس

 

همانگونه كه قبلا ذكر كرديم، همچنين، ريشه هاي فردي استرس مي تواند از زندگي عمومي ما نيز

خود را بروز دهد. براي مثال به هنگامي كه موارد زير را تجربه كرده ايد دقت كنيد:

 • ماشين شما خراب مي شود
 • دزدي براي سرقت به خانه ي شما آمده است
 • آتش يا هرچيز ديگري به خانه ي شما آسيب رسانده است
 • پسرتان در مدرسه با دردسر هايي مواجه است
 • فرد مورد علاقه ي شما بيمار يا مصدوم شود
 • از دست دادن دوستان و عزيزان خود
 • طلاق
 • نقل مكان

 

 

اين ها صرفا نمونه هايي نيز مي شوند عملا هيچوقت نمي توان راهي براي پايان بخشيدن به بروز استرس در زندگي پيدا كرد. در مطالب بعدي عنوان خواهيم كرد كه چرا بايد هم در محل كار و هم در خارج از محل كار خود به دنبال مديريت استرس باشيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۲:۳۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

انواع استرس سازماني

آنچه قبلاتوضيح داده شد  حول محورِ استرس هاي سازماني مي چرخند. براي مثال زماني كه ترفيع شما باعث كسب قدرت در محيط كاري مي شود، به نوعي نياز به خودشكوفايي شما را مورد تهديد قرار مي دهد، كه شما مي توانيد اين مسئله را نوعي استرس زاي سازماني بدانيد چون از تغييراتِ سازماني مي آيد، كه شما در آن سازمان در حال كار كردن هستيد.

 

ديگر زمان هايي كه مي توان شاهد بروز استرس در محل كار بود عبارت از:

 

 • شركت در حال ادغام شدن يا جدا شدن است.
 • از اين به بعد از شما مي خواهند كارتان را به شكل ديگري انجام دهيد
 • ساختار سازمان تا حدي تغيير مي كند كه شما احساس مي كنيد ديگر حرفي نداريد
 • سازمان نقطه ي تمركز، ماموريت يا ارزش هاي خود را تغيير مي دهد
 • شركت در حال تغيير برند خود است.

 · تغييري منحصر به فرد به روي طرح هاي منافعي يا غرامتي، در حال روي دادن است.

 • شما را در سمت ناظر جديدي قرار داده اند و شما با وظايف خود ناآشنا هستيد.
 • سر ناسازگاري داشتن با همكار، مدير يا زير دست خود.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۴۳:۲۲ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

سطح پنجم خودشكوفايي

يعني شكوفا كردن تمامي استعدادهاي پنهان آدمي؛ حال اين استعدادها هر چه مي خواهد باشد.اين سطح از نياز ها به .» آنچه انسان مي تواند باشد، بايد بشود « : همان طور كه مزلو بيان مي دارد معناي برآوردن تمام قابليت هاي يك فرد هرچه مي خواهد باشد. براي مثال ممكن است درآن واحد فردي بخواهد والدين خوبي براي فرزند خود باشد در حالي كه ديگري مي خواهد، تبديلبه يك قهرمان شود، يا ديگري مي خواهد هنرمندي منحصر به فرد شود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۰۸:۴۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

سطح چهارم نياز به احترام

در اين سطح از نياز ها، بازهم نوعي نياز به اجتماع احساس مي شود اما اين بار به جاي اينكه به بخشي از جامعه بودن اشاره شود، نياز به احترام به اين نياز اشاره دارد كه عقيده ي فرد پيرامون ديدگاه افراد به وي چگونه است. همه ما داراي نوعي تصوير شخصي هستيم، آن هم اينكه در نظر ديگران ما چگونه به نظر مي رسيم. اين احترام قبل از هر چيز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتي كه توسط ديگران براي فرد حاصل مي شود. اگر آدميان نتوانند نياز خود به احترام را از طريق رفتار سازنده برآورند، دراين حالت ممكن است فرد براي ارضاي نياز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابكارانه يا نسنجيده متوسل شود.

افراد اغلب سعي مي كنند اين نياز را بوسيله ي مواردي چون آن چه در زير مي آيد، برآورده كنند:

 • · وضعيت مناسب و دست يابي به چيزي در محل كار
 • · گردآوري ثروت
 • · جمع آوري نشانه هاي شان و اعتبار )ماشين، خونه، و...
 • · شناخته شده بودن
 • · موقعيتي براي هدايت ديگران برعهده گرفتن
 • · ارتباط با افرادي كه به عبارتي شان و منزلتِ ديگر افراد محسوب مي شود
 • · موفقيت هاي فردي در بخش هايي از جمله آموزش، مهارت ها و سرگرمي ها

همچنين گاه ما در موقعيتي قرار مي گيريم كه سطح خاصي از دست يابي محسوب مي شود، يعني مدير، معاون، كارگردان، رئيس، و... كه هر كدام از آنها مي تواند نوعي افتخار و وضعيتي ايده آل باشد كه ديگران هنگامي كه نياز به توصيه و يا كمك دارند به ما مراجعه مي كنند، يا حتي اين وضعيت مي تواند به سادگي، خود سطحي از محبوبيت و شهرت، موفقيت يا ديگر دست يابي هاباشد كه براي شما عزت نفس محسوب مي شود. برآورده نشدن اين نياز ها، باعث مي شود فرد استرس زاهايي از جمله عزت نفس پايين يا ناكارآمدي را به همراه آورد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۸:۲۷ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

سطح سوم نيازهاي اجتماعي –

حساس تعلق و محبت؛ انسان موجودي اجتماعي است و هنگامي كه نيازهاي اجتماعي اوج مي گيرد، آدمي براي روابط معني دار با ديگران، سخت مي كوشد. اين نياز حول تعاملات اجتماعي ما و نياز ما براي تعلق داشتن مي چرخد. اين نياز ها احساسات محور هستند و با دوست داشته شدن، مورد توجه واقع شدن و مورد قبول ديگران واقع شدن، برآورده مي شوند.

در صورت برآورده نشدن اين نياز ها، فرد بيشتر در معرض استرس، ناشي گري هاي اجتماعي يا اضطراب يا تنهايي قرار مي گيرد. در موارد بسيار خاص و در شدت فشار، برخي افراد براي برآورده كردن اين نياز ساير نياز هاي خود را سركوب كرده اند.

افراد اغلب اين نياز ها را با برآورده كردنِ نيازهايي ازجمله نياز هاي زير برآورده مي كنند:

 • · خانواده
 • · دوستان
 • · روابط فردي صميمي
 • · باشگاه ها و سازمان هاي اجتماعي
 • · تيم هاي ورزشي
 • فرهنگ هاي اداري
 • · گروه هاي مذهبي
 • · سازمان هاي حرفه اي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۶:۳۹ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

. نياز هاي امنيتي

 

نياز به رهايي از وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت از نيازهاي اساسي است؛ به عبارت ديگر نياز به حفاظت

از خود در زمان حال و آينده را شامل مي شود. ايمني در برابر شكست هاي مالي و مورد بي عدالتي قرار نگرفتن

هم از جمله استرس هاي ناشي از اين نياز است. مثالهاي ديگر در اين زمينه عبارت اند از:

نياز به رهايي از وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت از نيازهاي اساسي است؛ به عبارت ديگر نياز به حفاظت

از خود در زمان حال و آينده را شامل مي شود. ايمني در برابر شكست هاي مالي و مورد بي عدالتي قرار نگرفتن

هم از جمله استرس هاي ناشي از اين نياز است. مثالهاي ديگر در اين زمينه عبارت اند از:

 • · ايمني شغلي
 • · جلوگيري از قدرت يك طرفه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۹:۱۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

نيازهاي فيزيولوژيكي(نيازهاي جسماني)

نيازهاي زيستي در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانيكه قدري ارضا گردند، بيشترين تأثير را بر رفتار فرد دارند.

تا زماني كه نيازهاي اساسي براي فعاليت هاي بدن به حد كافي ارضاء نشده اند، عمده فعاليت هاي شخص احتمالاً در اين سطح بوده و بقيه نيازها انگيزش كمي ايجاد خواهد كرد. اين نياز ها كه همواره به خاطر آنها استرس زيادي را داريم عبارت اند از:

 • هوا
 • جانپناه
 • آب
 • پوشاك
 • فعاليت هاي جنسي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۴۲:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

هرم سلسله مراتب نيازهاي مزلو

 

در سال 1943 آبراهام مزلو نظريه اي را انتشار داد كه طبق آن به افراد با مقاله ي خود تحت عنوان نظريه ي انگيزش انسان، انگيزه بخشيد. او ادعا مي كرد نياز افراد در 5 سطح مي باشند، كه آنها به دنبال رفع آن نياز ها مي باشند.

هرچه آن نياز اساسي تر باشد، فرد انگيزش بيشتري براي برآوردن و رفع آن نياز دارد، و در نتيجه در صورتي كه فرد نتواند آن نياز ها را برآورده كند، استرسي كه آنها تجربه مي كنند نيز بيشتر مي شود،. شكل سلسه ي مد نظر مزلو را نشان مي دهد.

مزلو، به چهار لايه ي انتهايي هرم، نيازهاي كاستي مي ناميد. عدم رفع اين نياز ها مي تواند باعث آسيب فيزيكي در سطح فيزيولوژي شود. يا اگر سه لايه ي انتهايي اين نياز ها رفع نشود، از جمله فقدان امنيت، دوستي يا عشق و خودشناسي، بدن صرفا علائم فيزيكي از خود نشان نمي دهد اما فرد ناراحت، مضظرب، پريشان وبه هم ريخته مي شود)رواني(.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۵۶:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

فرآيندِاسترس

هرمحركي را، كه باعث ايجاد استرس مي شود، چه مثبت و چه منفي، استرسور يا همان استرس زا ها مي نامند. آنچه براي شما مي تواند استرس زا باشد، براي همكار شما، رئيس شما يا دوست شما استرس زا نيست. چون هر كدام از ما انسانها منحصر به فرديم، در محيط كه قرار مي گيريم نيز واكنش هاي منحصر به فرد و متفاوت از يكديگر به محرك ها نشان مي دهيم. با اين حال، بدن ما به روش هاي مختلف به اين استرس زا ها پاسخ مي دهند.

وقتي به عنوان منبع خطر، يك محرك را تجربه مي كنيم، بدن هاي ما به شكلي حقيقي و فيزيكي پاسخ مي دهند. به هنگام مشاهده ي يك تهديد، خواه تهديد بدن ما يا ديگر جنبه ي سلامتي مان، بدن ما با واكنشِ "پاسخ جنگ و گريز" پاسخ مي دهد.غده ي هيپوفيز هورموني را به جريان خون منتشر مي كند كه بدان هورمون،

آدرنوكورتيكوتروفيك مي گويند ) ACTH (، كه اين هورمون ها غده هاي فوق كليه را تحريك به توليد آدرنالين و كورتيزول مي كند كه به هورمون هاي استرس معروف اند. آنها اين امكان را براي ما محيا مي كنند كه تيز و متمركز بوده، زمان واكنش را تسريع كرده و موقتا قدرت خود در زماني كه تصميم مي گيريم برويم يا بمانيم و دعوا كنيم، بالا مي برد.

زماني كه يك خطر از بين مي رود، هورمون ها مجددا جذب شده و بدن به حالت طبيعي خود باز مي گردد. براي برخي از ما اين فرآيند، بيشتر از ديگران روي مي دهد. براي مثال، افرادي كه در معرض موقعيت هايي با استرس بالا قرار مي گيرند، گاه در برابر آنها ايمن مي شوند، مانند يك تكنسين فوريت هاي پزشكي كه هر روز با افراد آسيب ديده ي تصادف هاي خودرو سروكار دارند. آنها مي توانند بدون واكنش "پاسخ جنگ و گريز" پاسخ دهند، در حالي كه كسي كه تا كنون تصادفي را از نزديك نديده نمي تواند اين گونه تجربه كند.

خبر خوب اين است كه استرس توسط موقعيتي كه در آن قرار مي گيريد ايجاد نمي شود، بلكه واكنش شما با آن موقعيت استرس ايجاد مي كند. اگر بياموزيم كه واكنش هاي مان را به استرس زا ها مديريت كنيم، مي توانيم برخي از اين استرس زا ها را كم تر و يا حتي از زندگي مان حذف كنيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۰۴:۱۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

انواع مثبتِ استرسي كه ما تجربه مي كنيم را اوسترس مي نامند. عملا اوسترس مي تواند ناشي از موارد زير باشد.

 • بدست آوردن شغلي جديد
 • دريافت ترفيع
 • بدست آوردن يك مشتري كله گنده
 • افزودن مسئوليتي جديد به موقعيت شما
 • ناظر ديگران شدن
 • هدايت يك پروژه را برعهده گرفتن
 • مورد تمجيد و ستايشِ ناظر خود قرار گرفتن

دقت داشته باشيد كه هر كدام از اوسترس هاي بالا در صورتي كه نتواند به خوبي اداره و هدايت شود، مي تواند باعث ديسترس(استرس منفي) شود. براي مثال بدست آوردن يك شغل جديد مي تواند تغيير شكل دهد و هر روز كابوس گيرافتادن در ساعات اوج ترافيك را براي ما به همراه داشته باشد و همين باعث ديسترس مي شود تا اينكه اوسترس را به همراه داشته باشد. بدست آوردن يك مشتري درست حسابي مي تواند علاوه بر اينكه پول هنگفتي را به همراه خود مي آورد، كار بيشتري را نيز بطلبد. نكته اين جاست كه اگر خود را براي مديريت آن آماده نكرده باشيم، يك استرس انگيزش بخش و مثبت مي تواند منبع مخرب و منفي استرس باشد .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۴۶:۵۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 37
دیروز : 13
افراد آنلاین : 1
همه : 7830
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ