مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

چرا افراد بايد استرس را تجربه كنند

استرس داشتن پاسخي طبيعي، فيزيكي به درك ما از يك محرك است كه هدفي پويا دارد، آن هم: نياز ما به

مراقبت از خودمان و جنبه ي درونيِ "پاسخ جنگ و گريز" سيستم عصبي مان. )پاسخ جنگ و گريز: يك واكنش فيزيولوژيك است كه جانوران در پاسخ به ادراكشان نسبت به موقعيت هاي خطرناك، حمله، و يا در اقدام براي نجات خود نشان مي دهند. هنگامي كه وارد يك نزاع مي شويم، استرس همان عاملي است كه باعث ترشح آدرناليني مي شود كه باعث مي شود ما نزاع كنيم، بنابراين اگرچه ما هر روز صبح در محل كارمان مجبور به دعوا نيستيم اما پاسخ به محرك و استرس است كه هنوز وجود دارد.

محرك مي تواند مسئله ي فيزيكي، مثل خورد شدن شست پا باشد، يا مسئله اي در ارتباط با احساس فرد، از جمله ترس از دست دادن شغل خود يا خجالت زده شدن در محيط كار. اما همه ي محرك هاي استرس منفي نمي باشند.

برخي از منابع استرس در اصل رويداد هاي شاد مي باشند، براي مثال، ترفيع كاري پيدا كردن اگرچه رويدادي مثبت همواره محسوب مي شود اما با خود فشار ناشي از افزايش ساعت كاري يا كيفيت كاري را نيز دارد، كه منجر به استرس بيشتر مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۴۰:۲۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مديريت استرس

استرس در حين كار براي همه ي افرادي شاغل، نوعي چالش محسوب مي شود. براي هركدام از ما خارج از محل كارمان، سطح مشخصي از استرس وجود دارد، پس بايد پيش بيني مواجه شدن با استرس بيشتر ناشي از فشار شغل را داشته باشيم. در برهه ي زماني كه شاهد اقتصاد ضعيفي هستيم، اين سطح استرس ها به سمت بيشتر و بيشتر شدن مي رود. از آنجا كه تعليقي هاي موقت از خدمت، و كاهش ها، وضعيت استخدامي، حقوق و منافع ما را تحت تاثيرقرار مي دهند، همه ي ما استرس بيشتري را تجربه مي كنيم. افزايش استرس و چگونگي مديريتِ آن مي تواند تفاوت بين موفقيت و شكست در شغل هايمان باشد.

در حالي كه برخي استرس ها مي توانند محركي براي انگيزه باشند، اما استرس خيلي زياد مي تواند براي سلامتي ما و محل كار ما، مخرب و زيان آور باشد. فراتر از اين بحث كه مي توان اين استرس را مديريت كرد، اين است كه بايد بدانيم استرس مي تواند نتايج فيزيكي، رواني و احساساتي را در پي داشته باشد. بدون مديريت اثربخش استرس، مسئله استرس مي تواند مثل يك گلوله ي برفي در حال حركت، بزرگتر و بزرگتر شود، تا اينكه در نهايت منجر به از كارگريزي فرد شاغل، عدم صلاحيت، بيماري، مهارت هاي ارتباطي ضعيف و توانايي ضعيف دربرقراري ارتباط در محل كار شود.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۴۴:۲۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

بهبود شاخص فلاكت در ايران

در فهرست امسال كشورمان ايران با شاخص فاكت 3/29 در جايگاه نهم قرار گرفته است و موسسه كاتو عامل عمده فزاينده شاخص فلاكت ايران را نرخ بهره وام ها شناسايي كرده است اما خبر خوب اينكه جايگاه ايران در فهرست نسبت به فهرست سال گذشته دو پله بهبود يافته است . در فهرست سال  گذشته ايران در جايگاه هفتم قرار گرفته بود و شاخص فاكت آن 7/36 بود كه حالا بهبودي 4/7 نمره اي را براي خود رقم زده است گرچه كه هنوز در كل راه زيادي براي بهبود وضعيت و يافتن جايگاه مناسبي در اين فهرست است .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۳۰:۵۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مقاومت در برابر تغيير

 • مقاومت، نشان دهنده مشكل يا مسئله اي است كه بايد شناسايي شود و مورد ملاحظه قرار گيرد.
 • ا علائم زير نشان دهنده مقاومت افراد در برابر تغيير  است :
  • تعلل كردن
  • اعتراضات
  • تمايل به غيبت
  • ميزان تغيير در تعداد كارمندان
  • اقدامات دسته جمعي

شايد عوامليهمچون هزينه هاي مستقيم ,حفظ حيثيت – تصميم گيري اشتباه

ترس از ناشناخته ها ,سرمايه گذاري و.. باعث مقاومت در برابر شود.

ايجاد فوريت براي تغيير و نوآوري

 • ايجاد انگيزه براي كاركنان در جهت رها كردن وضع موجود و پذيرفتن تغيير
 • كمك به كاركنان براي شناخت بهتر نيرو هاي خارجي
 • بايد واقعي باشد نه ساختگي (از دست رفتن اعتبار)
 • وقتي سازمان به خوبي كار مي كند، بسيار مشكل است.
 • تغييرات مشتري محور (نيرويي قدرتمند)
  • نتايج مغاير با پايداري و حيات سازمان
  • عوامل انساني با هدف ايجاد انرژي براي كاركنان
  • بكار بستن اصول گوش دادن، مشاهده كردن و جا انداختن روش ها در عمل

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۲۸:۵۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

برنامه روزانه ملتهاي مختلف:

پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي مختلف به شرح زير اعلام مي شود:

عربستان سعودي:8 ساعت تفريح همراه با كار – 6 ساعت تفريح همراه با خريد در خيابان – 10 ساعت خواب

هندوستان: 8 ساعت جستجوي كار- 6 ساعت خواب – 6 ساعت تماشاي فيلم – 2 ساعت جستجو براي محل خواب – 2 ساعت ردشدن از خيابان

پاكستان : 4 ساعت كار غير مجاز – 8 ساعت خواب در حين كودتا- 8 ساعت اعتراض عليه كودتا- 4 ساعت فرار از دست پليس

ايران : 8 ساعت خواب – 8 ساعت استراحت- 2 ساعت حركت در ترافيك – 1 ساعت كار – 3 ساعت بحث در مورد گذراندن اوقات فراغت – 2 ساعت بحت در مورد فوتبال و سريالهاي گذشته

مديريت زمان : منظور از مديريت زمان متوقف كردن زمان و تحت كنترل درآوردن آن نيست بلكه مديريت زمان به اين معني است كه بياموزيم تا بتوانيم از زماني كه هم اكنون در اختيار داريم به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم و به اهدافي كه در زندگي داريم از جمله موفقيت شغلي ، اجتماعي و تحصيلي دست يابيم.

مديريت زمان يعني استفاده مطلو ب از زمان براي اجراي برنامه ها و فعاليتها ، متناسب با اهدافي كه داريم

 ماتريس مديريت زمان

1-پراهميت و فوري

* فعاليتهايي كه خيلي سريع بايد انجام شود

* اتفاقات غير منتظره

* مشكلاتي كه فشار مي آورد

* فعاليتهايي كه زمان بندي مشخص دارند

* كار هاي معوقه

2- كار هاي پر اهميت و غير فوري

 • فعاليتهايي كه اهميت دارند اما زمان بيشتري براي انجام نياز خواهند داشت
 • برنامه ريزي و آموزش
 • بهبود ارتباطات و خانواده
 • شناخت ارزشها

 3-فعاليت هاي كم اهيمت و دائم

 • فعاليتهايي كه شايد مهم نباشند اما هميشه با آنها روبرو هستيم
 • تلفنها
 • ايميلها
 • جلسات
 • فعاليتهاي عمومي

 

4-كارهاي كم اهميت و بيهوده

 • فعاليتهايي كه خودمان درگير آنها مي كنيم و زمان از دست مي دهيم
 • تماشا كردن تلويزيون
 • دوباره كاري
 • بدون برنامه كاركردن

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۲۰:۴۸ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

خودتان را ارزيابي كنيد

به كارهايتان نگاه كنيد با خودتان نسبت به نقاط ضعف و قدرتتان صادق باشيد.در چه چيزهايي خوب هستيد؟در چه نقاطي ضعف داريد؟مهمترين نقطه ضعفتان كجاست؟در چه چيزي بهترين هستيد كه ميتواند شما را كمك كند به اينكه به قله موفقيتتان برسيد؟

نرمن آگوستين مدير اجرايي شركت مارتين ماريتا مي گويد:مهمترين چيزي كه او در 10 سال گذشته از كسب و كار اموخته اين بوده است كه ضعيف ترين توانايي شما تعيين مي كند كه شما در چه حد ميتوانيد از توانايي و استعداد هايتان استفاده كنيد.با نگاه كردن به صدها نفر كه زير دستش بودند در شركت كه شغل افراد نه تنها با نقاط قوتشان بلكه با نقاط ضعفشان نيز مشخص  ميشود

فائق آمدن به نقاط ضعف از طريق ايجاد آمادگي و تمرين كافي است تا شخص را به صفوف جلوي شغلش هدايت كند.

در طول اماده سازي براي موفقيت يكي از بهترين سوال هايي كه ميتوانيد از خودتان بپرسيد اين است كه من (فقط من) ميتوانم چه كاري را انجام دهم كه تغيير اساسي در كارم ايجاد كند؟

هميشه براي اين پرسش يك يا شايد دو جواب وجود داشته باشد.

توانايي شما براي صادق بودن شما را نسبت به قابليت هاي شما كه ممكن است شما را به عقب بكشد آگاه كند و اين براي شما ضروري است.

به ياد بياوريد زماني كه امادگي نياز به ايمان و نظم شخصي دارد..به نظم شخصي نياز دارد چون تمايل شخصي شما به انجام بيشتر كارها زياد است و بايد از آن دوري كرد چون هنوز به اندازه كافي خوب نشده ايد.به ايمان نياز دارد چون بايد بتوانيد نقاط ضعف خودتان را بشناسيد و بتوانيد نقاط ضعفتان را از بين ببريد تا اين نقاط ضعف شما را به عقب نكشد.

بزرگترين تغيير كه در 20سال اخير در جامعه اتفاق افتاده است جامعه مبتني بر اطلاعات است.بيشتر از 50% از افرادي كه در بازار كسب و كاراز طريق پردازش اطلاعات مشغول به كارهستند.اين به اين معناست كه ما در جامعه ايي مبتي بر دانش زندگي مي كنيم. شما با ذهنتان، با مغزتان، و استعداد هاي ذهنيتان و توانايي هايتان مشغول به كار هستيد.

شما با تفكر كار مي كنيد و هر چقدر موثر تر كار كنيد و آمادگي بيشتري از لحاظ ذهني  داشته باشيد بيشتر ميتوانيد مولد و مثبت باشيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۰۰:۲۵ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

تاديب نفس.انظباط شخصي

وقتي شما هدف و برنامه داريد، دست به كار شويد.و وقتي شما شروع به حركت در راستاي رسيدن به هدفتان كرديد متوقف نشويد.

هر روز كارهايي را انجام دهيد كه شما را به هدفتان نزديكتر كند.اجازه ندهيد اندازه هدفتان يا زماني كه نياز است براي رسيدن به هدفتان نياز داريد شما را پريشان كند يا شما را به عقب بكشد.در طول برنامه هدفتان را به كارهاي كوچكي و فعاليت هاي كه هر روز ميتوانيد انجام دهيد بخش بندي كنيد.نبايد كار زياد انجام دهيد اما هر روز هر هفته  و هر ماه بايد اين كارها با تكميل وظايف و فعاليت هاي از پيش تعيين شده خود در جهت اهداف مشخص  انجام دهيد.واينجاست كه حقيقت خودش را نشان ميدهد.مهمترين كيفيت براي موفقيت انظباط شخصي است كه مي تواند شما را مجبور كند كه كاري را كه بايد انجام دهيد را انجام دهيد در زماني كه بايد انجام دهيد چه بخواهيد چه نخواهيد.

اجازه بدهيد معني انظباط شخصي را برايتان باز كنم.

اول:اين يك توانايي براي ساختن شخصيت خودتان است.به اين معني است كه شما با استفاده از قدرت و نيروي اراده مي توانيد خودتان را وادار به حركت كنيد.و نيروي سكون كه شما را به عقب مي كشد را از بين ببريد.

دوم:كاري را انجام دهيد كه بايد انجام دهيد و وقتي انجام دهيد كه بايد انجام دهيد.اين به اين معني است كه برنامه ايي ايجاد كنيد، جدولي تهيه كنيد و بعد كاري را انجام دهيد كه گفته ايد بايد انجام دهيد.آن كار را انجام ئدهيد وقتي كه گفته ايد بايد ان را انجام دهم.سر قولتان به خودتان و ديگران باشيد.و قسمت سوم اين مفهوم اين است كه چه خوشتان  بياد چه نياد مي بينيد كه هركسي مي تواند هر كاري را انجام دهد اگر دوست داشته باشد.اگر بخواهد آن را انجام دهد به اين علت است كه آن كار او را خوشحال مي كند، اگر به اندازه كافي استراحت كرده باشد و وقت زيادي داشته باشد.با اين حال كه، تست شخصيت اصلي زماني است كه شما وقتي كاري را بايد انجام دهيد چه دوست داشته باشيد و چه دوست نداشته باشيد.مخصوصا زماني كه اصلا دوست نداريد آن كار را انجام دهيد.

در حقيقت،مي توانيد بگوييد چقدر زياد چيزي را مي خواهيد و چقدر توانايي داريد كه بتوانيد كاري را در راستاي هدف هايتان و روياهايتان انجام دهيد.حتي اگر در اين راه احساس خستگي و نا اميدي كنيد و به نظر برسد نخواهيد اين راه را دنبال كنيد. و اغلب درچنين مواقعي اين دقيقا زماني است كه شما به يك موفقيت عظيم دست پيدا كرده ايد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۰:۳۵ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

شانس ها را امتحان كنيد.

اگر مي خواهيد بيشتر و سريعتر موفق شويد كارهاي زيادتري را امتحان كنيد و انجام دهيد.كارهاي بيشتري را انجام دهيد و پر مشغله تر باشيد.كمي زودتر شروع كنيد و كمي سختتر كار كنيد و كمي بيشتر در سر كار بمانيد.كار هاي عجيب و غريب را در ليست كارهاي مورد علاقه تان قرار دهيد.طبق قانون احتمالات هر چقدر شما چيز هاي زيادي امتحان كنيد احتمال اينكه شما با چيزهاي متفاوت تري برخورد كنيد بيشتر است.من متوجه شده ام كه شانس كاملا قابل پيشبيني است.اگر شانس بيشتري ميخواهيد فرصت هاي بيشتري را امتحان كنيد.فعالتر باشيد و بيشتر حضور داشته باشيد.تام پيتر نويسنده كتاب پر فروش در جستوجوي برتري متوجه شد كه كليد موفقيت مديران بزرگ در واقع تعصب براي عمل است.

شعار آنها به نظر ميرسد كه (آماده،هدف،آتش) مي باشد. رفتار آنها نسبت به كسب و كار در چند كلمه خلاصه ميشود.(انجامش بده،درستش كن،امتحانش كن.) آنها متوجه شدن كه آينده نسبت به خطر هايي كه انجام ميدهيد عملي ميشود. آدم هاي برجسته مانند ژنرال داگلاس مك آرتور مي گويد:در زندگي هيچ امنيتي وجود ندارد، هر چه هست فقط فرصت است.

چيز جالب اين است كه اگر به دنبال موقعيت و فرصت برويد در آخر با تمام امنيت كه ميخواستيد به پايان ميرسد.اما اگر به دنبال امنيت باشيد در اخر بدون داشتن فرصت وامنيت به پايان مي رسد.

نشانه هاي آن كاملا در اطراف ما هست.در كوچك سازي و بازسازي شركت ها خواهيد فهميد هزاران نفر از مردان و زنان كه به دنبال امنيت بودند شغل خود را از دست داده و براي مدت طولاني بيكار بودند.

در اينجا ما "اصل حركت براي موفقيت "را داريم.كه براي شما خيلي مهم است و اين قانون از دو قانون ديگر گرفته شده است.

قانون حركت و قانون سكون كه هر دو نقش مساوي در هر كاري كه شما انجام داده ايد يا موفق به انجام آن نشده ايد، دارند.

در فيزيك قانون حركت مي گويد كه جسم در حال حركت تمايل دارد به حركت خود ادامه دهد تا يك نيروي بيروني او را از حركت باز دارد.در قانون سكون بر خلاف قانون حركت مي گويد جسم در حال سكون تمايل به سكون دارد مگر نيروي خارجي آن را به حركت در بياورد.به زبان ساده تر وقتي به زندگي شما بر مي گرديم اين براي شما خيلي راحتتر است كه در مسير ادامه دهيد تا اينكه در طول مسير در جايي متوقف شويد و دوباره بخواهيد شروع كنيد.وقتي به انسان هاي موفق نگاه مي كنيد متوجه خواهيد شد آنها مانند صفحات اسپينر در سيرك ها هستند.وقتي شروع به كار ميكنند تمام صفحه هاي اسپينر شروع به حركت مي كنند.تمام مدت اين صفحه ها در حال چرخيدن هستند آنها كاملا مي دانند كه اگر اين صفحه ها به زمين بيفتند و يا اتفاقي بيافتد كه اينها از حركت باز بايستند،شروع دوباره آن خيلي سختتر از نگه داشتن آن در مرحله اول است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۳۱:۳۷ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

تكنيك ها توصيه هاي براي براي برداشتن اولين قدم به سمت هدف:

دنيا به نظر ميرسد به افرادي تعلق دارد كه به آن رسيده و با هر دو دست به آن چسبيده اند.دنيا متعلق به كساني است كه كاري به جز آرزو كردن ودعا كردن و منتظر روزي باشند كه همه چيز براي آن كار فراهم باشد، دارند.آدم هاي موفق الزاما اشخاصي نيستند كه هميشه بهترين تصميم ها را گرفته اند.هيچ كس نمي تواند اين كار را انجام دهد و فرقي ندارد كه چه اندازه باهوش باشد.

اما انسان هاي موفق زماني كه  تصميمي را اتخاذ مي كنند شروع به حركت به سوي هدفشان مي كنند.و شروع مي كنند به گرفتن بازخورد و نشانه هايي كه به آنها مي گويد دقيقا آن ها كجا هستند و كجا نياز به تصحيح دارد.وقتي آن ها اقدام به انجام كاري مي كنند و به سمت هدفشان حركت مي كنند مرتبا اطلاعات جديدي را دريافت مي كنند و كه آنها را قادر ميسازد كه برنامه هايشان را با هم هماهنگ كنند.

اين مهم است كه بدانيم زندگي شامل شده است از يك سري تقريب و هماهنگي.اجازه بدهيد توضيح دهم.وقتي هواپيما ازمبدا به مقصد حركت مي كند 99 درصد از اين زمان در دست شما نيست اين طبيعي و قابل انتظار است.خلبان مرتبا به در حال  تغيير و اصلاح مسير ميباشد مقداري به شمال مقداري به جنوب..خلبانان مرتبا ارتفاع و جريان بنزين را كنترل مي كند.چند ساعت بعد هواپيمادر زمان مقرر پيشبيني شده به زمين مينشيند.كل اين سفر پر است از تقريب و هماهنگي.

در اين مشكل بزرگ كجاست ؟ مشكل بزرگ اين است كه  هيچ گارانتي در زندگي وجود ندارد.

هر چيز كه شما انجام مي دهيد حتي رد شدن از خيابان پر است از عدم قطعيت.

شما هيچ وقت كاملا مطمئن نخواهيد بود كه كه اين كار يا رفتار با خود نتيجه دلخواه را به همراه مي آورد.هميشه خطري وجود دارد و هر جا خطري وجود دارد، ترس وجود دارد.شما به هر چيز كه مدام فكر كنيد در مغز و قلب شما رشد مي كند.كساني كه مدام درباره خطر فكر ميكنند خيلي زود از ترس،شك و نگراني اشباع ميشوند و باعث ميشود كه انها را از تلاش در اولين مكان به عقب بكشد.  

در كالج بابسون در تحقيقات 12 ساله ايي كه بر روي علت هاي موفقيت انجام شده محققان به اين نتيجه رسيدند كه تمام موفقيت بر اساس چيزي است كه قاعده راهرو مي نامند.هر كدام از ما در ورودي اين راهرو ايستاده ايم و به تاريكي نگاه مي كنيم.و ميبينيم كه راهرو در فاصله ها ناپديد ميشود.محققان مي گويند كه تفاوت بين موفقيت ها و شكست ها در تحقيقات آنها را ميشود در يك كلمه (آماده سازي) خلاصه سازي كرد.انسانهاي موفق خيلي مشتاق هستند كه خودشان را آماده كنند براي ورود به راهرو موقعيت ها بدون هيچ گارانتي كه چه اتفاقي رخ خواهد داد.

آنها مشتاق هستند كه خطر كنند و به ترس ها و شك هاي معموليشان غلبه مي كنند.قسمت جالب توجه اين است كه وقتي شما در در راهرو زندگي قدم بر ميداريد درهاي جديد موقعيت در دو طرفتان باز ميشود.هر چند ممكن است شما اين در ها را نبينيد وقتي در راهرو زندگي قدم نگذاريد.اين در ها باز نخواهند شد اگر شما براي شرايط مطمئن منتظر باشيد بدون قدم برداشتن در راهرو بدون ايمان.

كنفسيوس مي گويد:سفر هزار فرسنگي تنها با يك قدم شروع مي شود.به عبارت ساده تر اين موفقيت هاي بزرگ در تمايل شما با مواجه شدن با عدم قطعيت و قدم برداشتن به سمت هدفتان است


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۱:۲۵ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

۴ فوت كوزه‌گريِ موفقيت در كسب‌و‌كار از نظر جيمز كالينز

به حال به اين قضيه فكر كرده‌ايد كه چرا برخي كسب‌و‌كارها با ايده‌هاي خوب و حتي سرمايه‌گذاري مناسب، بعد از مدت كوتاهي شكست مي‌خورند و ديگر اسمي از آنها به ميان نمي‌آيد، در حالي كه برخي كسب‌وكارهاي ديگر كه در ابتدا خيلي جدي گرفته نمي‌شوند، آرام آرام رشد مي‌كنند و به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست پيدا مي‌كنند؟

جيم كالينز يكي از محبوبترين نويسنده‌هاي من است. او نويسنده‌ي كتاب كلاسيك Good to Great (برگردان به فارسي: از خوب به عالي) در زمينه‌ي كسب‌و‌كار است. آقاي كالينز خالق ايده‌ها و عبارات بسياري در حوزه‌ي تجارت بوده و نام بزرگي از خود به جاي گذاشته است.

در اين مقاله شما را با ۴ گوهر از خردمندي‌اش آشنا خواهيم كرد، اصولي كه رعايتشان موجب رونق كسب‌وكارتان خواهد شد.

همه‌اش قضيه‌ي مسيرهاي ۳۰ كيلومتري است

كالينز در كتاب جديدش Great by Choice (عالي به خاطر انتخاب‌ها) داستاني از دو گروه آدم را تعريف مي‌كند كه مي‌خواهند فاصله‌ي ۴ هزار كيلومتري بين ايالت كاليفرنيا (واقع در غرب آمريكا در كنار اقيانوس آرام) تا ايالت مِين (واقع در شرق آمريكا در كنار اقيانوس اطلس) را با پاي پياده طي كنند. يكي از اين گروه‌ها روزي ۳۰ كيلومتر به جلو مي‌رود و برايش فرقي ندارد كه زمين صاف باشد، صخره‌اي باشد يا تپه‌اي، هوا آفتابي باشد، باراني باشد يا از شدت سرما ريش و سبيل آدم قنديل ببندد. هر اتفاقي كه بيفتد اينها ۳۰ كيلومتر مسير هر روزشان را مي‌روند.

گروه دوم اما به مجرد اينكه شرايط زمين و هوا مناسب باشد به جلو مي‌روند. آنها موقعي كه شرايط خوب نباشد، سرعتشان چند كيلومتر كمتر مي‌شود. با وجود اينكه ممكن است به نظرتان برسد، گروه دوم باهوشترند و راه كاربردي‌تري را برگزيده‌اند اما واقعيت اين است كه گروه اول با اختلاف بسيار زيادي زودتر از گروه دوم خودشان را به ساحل شرقي آمريكا رساندند. علت موفقيت؟ نظم و تداوم. در ذهن گروه اول، قابل قبول نبود كه سِير معمولِ پياده‌روي شكسته شود. همين سِير يا روتين بود كه در طي روز آنها را مجبور به پيشروي مي‌كرد و بهشان اين اجازه را مي‌داد تا در وقت لزوم استراحت كنند و باطري‌هايشان را براي حركت در طول روز شارژ كنند.

كسب‌و‌كار هم همين شكلي است – غيرقابل پيش‌بيني و متغير. در جاهايي از مسيرتان بايد از مراتع سرسبز عبور كنيد و در جاهايي ديگر بايد از يك شيب يخي رد شويد. جاهايي باد در بادبانتان مي‌وزد و بدون هيچ زحمتي شما را به جلو مي‌راند و در جاهايي هم زمين زير پايتان مي‌لرزد و باعث لغزش شما مي‌شود. پس حفظ نظم و تداوم براي پيمودن اين مسيرِ نامشخص ضروري است.

هر چند كه متناقض به نظر مي‌رسد، اما در آن واحد هم خلاَق باشيد، هم منظم

جيم كالينز، براي نوشتن كتاب Great by Choice، به كمك تيمي از پژوهشگران، تحقيقاتي را بر روي يك سري از شركت‌هاي موفق، در بازه‌ي زماني ۱۵ ساله به انجام رساند. در طي اين تحقيقات آنها به نتايج جالبي رسيدند و دريافتند كساني كه عملكرد فوق‌العاده‌اي داشتند، داراي دوگانگي عجيبي بودند: شركت‌هايي كه ۱۰ برابر بهتر از رقيبانشان عمل كرده بودند هم به خلاقيت اهميت مي‌دادند هم به نظم و انضباط.

خلاقيت بدون نظم ممكن است به جايي نرسد. مطمئنا با خلاقيت، ايده‌ها و ابتكارهاي جالبي شكل مي‌گيرد، اما اگر نظمي در كار نباشد، آن افكار به خوبي پياده نخواهند شد. خلاقيت و نظم و انضباط را با هم مخلوط كنيد تا نه تنها بهترين افكار به ذهنتان برسد، بلكه همان ايده‌ها را به واقعيت تبديل كنيد.

رؤياي بلندپروازانه‌اي بسازيد و پايه‌‌هاي آن را محكم كنيد

كالينز در كتاب خود از اصطلاح BHAG (مخفف كلمات «هدف بي‌پرواي كله‌گنده») به عنوان معادل «رؤياي بلندپروازانه‌» براي شركت‌ها استفاده مي‌كند. هر گونه مكانيزم كاتاليزوري (هر ساختاري كه تحقق اين هدف را جلو بيندازد) نيز پايه‌هاي اين رؤياي گنده مُنده را تشكيل مي‌دهد. همانطور كه كالينز عنوان مي‌كند، اگر اهداف بي‌پرواي كله‌گنده قلعه‌هايي در آسمان باشند، مكانيزم‌هاي كاتاليزوري هم زيربناهايي هستند كه اين قلعه‌ها روي آنها سوارند.

مكانيزم كاتاليزوري همان نيروي به‌پيشراننده‌اي است كه تيم كاري‌تان را با انگيزه و قابل اعتماد نگه مي‌دارد تا بتوانند به BHAG دست پيدا كنند. اين مكانيزم اهداف را به عملكردها وصل مي‌كند، آرمان‌هاي قابل لمس را به عمل تبديل كرده و به كاركنان انگيزه مي‌دهد تا با جان و دل كار كنند.

آرمان‌ها و اهداف اصلي هستند كه اجزاي شركت را به هم مي‌چسبانند

اين ارزش‌ها و آرمان‌هاي اصلي شركت هستند كه در حين رشد، تمركززدايي، تنوع‌پذيري و گسترش جهاني شركت، آن را به هم مي‌چسبانند. آرمان اصلي يك شركت مثل ستاره‌ي شمالي است كه شركت را از راه دور هدايت مي‌كند. قرار نيست لزوما شركت هرگز به آن دست پيدا كند، زيرا به خاطر ابعاد بزرگ آن قادر به دستيابي نخواهد بود. اما برعكس آن BHAGهاي كمّيت‌محوري هستند كه اِوِرست‌هايي محسوب مي‌شوند كه موفقيت شركت در ۱۰ يا ۳۰ سال آينده در گرو صعود به نوك آنهاست.

با تغيير و بزرگ‌تر شدن شركت، اين آرمان‌ها و اهداف اصلي شركت هستند كه آن‌ را بر روي زمين نگه مي‌دارند. همين آرمان‌ها هستند كه تعيين مي‌كنند چه چيزهايي بايد انجام شوند و چه چيزهايي نبايد به وقوع بپيوندند، و همين آرمان‌ها هستند كه هويت شركت را مي‌سازند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۲۱:۱۴ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 35
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 6484
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ