مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

توسعه ي استراتژي بازاريابي خود:

با شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت دروني كسب و كارتان، و نيز موقعيت ها و تهديدات خروجي، مي توانيد استراتژي اي را توسعه دهيم كه براي نقاط قوت ما نقش ايفا كرده و متناسب با موقعيت هاي نوظهور پيش روي ما باشد. همچنين مي توانيم نقاط ضعف خود را شناسايي كرده و سعي كنيم آن ها را به حداقل برسانيم.

گام بعدي اين است كه طرح بازاريابي توام با جزئياتي بكشيم كه اقدامات خاصي را براي عملي كردن اين استراتژي، پيش روي ما بگذارد.

سوالاتي كه به هنگام توسعه ي استراتژي مان مي بايست از خود پرسيد:

 • چه تغييراتي در محيط كسب و كار در حال وقوع اند؟ آيا اينها موقعيت محسوب مي شوند يا تهديد؟
 • نقاط قوت و نقاط ضعف ما چيست؟
 • مي خواهم به چه چيزي دست يابم؟ شفاف، واقع گرا و هدفمند باشيد.
 • مشتري ها به دنبال چه هستند؟ نيازهاي آنها چيست؟
 • كدام مشتري ها سوداور تر از بقيه اند؟
 • چگونه مشتري هاي بالقوه را هدف گذاري مي كنم؟ آيا اين همان گروهي است كه به صورت اثربخشي مي توانم آن ها را هدفگذاري كنم؟
 • بهترين راه براي برقراري ارتباط با آنها چيست؟
 • آيا خدمات مشتري ام را  مي توانم بهبود بخشم؟ اين مي تواند روشي كم هزينه براي بدست آوردن مزيت رقابتي باشد در برابر رقبا، حفظ مشتري ها، افزايش فروش و ايجاد محبوبيتي مناسب باشد.
 • آيا تغيير محصولات و خدمات باعث افزايش فروش و سودآوري مي شود؟ براي حفظ رقابت اغلب كالا ها و خدمات مي بايست همواره به روزرساني شوند.

بهترين روش توزيع و فروش محصولات من چيست؟

چگونه خدمات يا محصولاتم را قيمت گذاري كنم؟   

چگونه مي توانم از اثربخشي استراتژي بازارايابي خود اطمينان حاصل كنم؟ بررسي كنيم ببينيم مشتري هاي ما چگونه از كسب و كار ما اطلاع پيدا مي كنند.

نكته ها و تله ها:

قبل از اينكه نگاهي به بازار جديد بياندازيد، به اين فكر كنيد كه چگونه حداكثر استفاده از مشتري هاي كنوني ببريد – اين معمولا اقتصادي تر و سريع تر است تا پيدا كردن مشتري هاي جديد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۳۰:۱۲ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

شناسايي نقاط ضعف و نقاط قوت شما:

استراتژي ما مي بايست پاسخگوي اين نيز باشد كه چگونه نقاط قوت و نقاط ضعف ما مي تواند بر بازاريابي مان تاثير گذار باشد.

سند استراتژي بازاريابي ما، با تحليل قدرتمند و صادقانه ي SWOT، يعني نگاهي به نقاط قوت، ضعف، موقعيت ها و تهديد ها، آغاز كنيم. يك پيشنهاد خوب اينكه، يك سري تحقيقات بازاري به روي مشتري هاي كنوني خود در اين نقطه انجام دهيم، كه اين كار به خوبي باعث مي شود به ما تصويري صادقانه از محبوبيت ما در بازاركار ارائه دهد.

نقاط قوت شامل:

-         خدمات مشتري انعطاف پذير و فردي

-         ويژگي يا مزيت هاي خاصي كه محصولات ما پيشنهاد مي دهد

-         دانش يا مهارتي تخصصي

نقاط ضعف شامل:

-         منابع مالي محدود

-         نداشتن محبوبيت

-         سيستم حسابداري ناكارامد

موقعيت ها شامل:

-         تقاضاي افزايش يافته از بخش منحصربفردي از بازار

-         استفاده از اينترنت براي دست يابي به بازار جديد

-         تكنولوژي هاي جديدي كه به شما امكان بهبود كيفيت را مي دهد

تهديدات شامل:

-         ظهور يك رقيب جديد

-         نسخه پيچيده تر، جذاب تر و ارزان تر محصولات يا خدمات ما

-         وضوع قوانيني كه باعث افزايش هزينه ها مي شود

-         ركود وضعيت اقتصادي و كاهش تقاضا

مي باشند.با انجام تحليل خود، سپس مي توانيم تاثيرات بالقوه اي كه هر عنصر ممكن است بر استراتژي بازاريابي ما بگذارد را بسنجيم.

براي مثال، اگر مقررات جديد هزينه ي رقابت در بازاري كه ما در آن دچار ضعيفيم را افزايش مي دهد، ممكن است به جاي آن به دنبال موقعيت ديگري برويم. از سوي ديگر اگر محبوبيت خوبي داريم و رقباي كليدي مان دارند حسرت اين محبوبيت ما را مي خورند، مقررات ممكن است موقعيتي تهاجمي براي رقباي جديد ايجاد كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۴۰:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

عناصر كليدي يك استراتژي بازاريابي موفق:

 

يكي از عناصر كليديِ استراتژي بازاريابي موفق، اين اعتراف است كه مشتري هاي كنوني و بالقوه ي ما به بخش ها و گروه هاي منحصر بفردي تقسيم مي شوند و با توجه به "نيازهاي" شان، مشخص مي شوند. شناسايي اين گروه ها و نيازهايي هرگروه از طريق تحقيقات ميداني و بازاري و سپس مد نظر قرار دادن آنها به صورتي موفق تر نسبت به رقباي مان، مي بايست نقطه ي تمركز استراتژي مان باشد.

سپس مي توانيد يك استراتژي بازاريابي ايجاد كنيد كه از نقاط قوت ما بيشترين استفاده را برده و آنها را با نيازهاي مشتري هايي كه مي خواهيد به عنوان مشتري هاي خودمان انتخاب كنيم، تناسب داشته باشد. به عنوان مثال، اگر يك گروه منحصر بفرد از مشتري ها به عنوان اولين اولويت و بالاتر از همه ي اولويت ها به دنبال كيفيت اند، پس هرنوع فعاليت بازاريابي كه با هدف آنها صورت مي پذيرد مي بايست متوجه كيفيت بالايي باشد كه مي توانيد به آنها عرضه كنيم.

با انجام اين كار، بهترين فعاليت بازاريابي را انتخاب كنيد كه تضمين كننده ي همان خدمات و محصولاتي است كه ما به  بازار هدف عرضه مي كنيم.

اين كار از طريق شكل هاي گوناگون تبليغات، نمايشگاه ها، روابط عمومي ها، فعاليت هاي داخلي و اگر براي فروش محصولات خود به ديگران متكي هستيد، با ايجاد استراتژي "نقطه ي فروش" موثر، صورت مي گيرد. فعاليت هاي خود را به روش هايي متكي كنيد كه فكر مي كنيد به بهترين شكل عمل مي كنند و از توزيع ولخرجانه ي بودجه ي خود پرهيز كنيم.

يك عنصر كليدي كه اغلب ناديده گرفته مي شود، نظارت و ارزيابي چگونگي اثربخشي استراتژي است. اين عنصر كنترلي نه تنها به ما كمك مي كند تا ببينيد استراتژي عملا چگونه كار مي كند، بلكه مي توانيد به ما پيرامون استراتژي بازاريابي آينده مان كمك كند. يك ابزار ساده اين است كه از هر مشتري بپرسيد چگونه از محصولات، خدمات و كسب و كار ما آگاهي پيدا كردند.

با انتخاب استراتژي بازاريابي خود، طرح بازاريابي خود را نيز بكشنيم تا مشخص كنيم چه برنامه اي براي ايجاد و ارزيابي موفقيت آن استراتژي ريخته ايم. اين طرح و برنامه مي بايست دائما مورد بازبيني قرار گيرد تا بتواند سريعا به تغييراتي كه در صنعت ما ،  در ديدگاه ها، نياز ها و منطقه ي گسترده ي اقتصادي ما پيش مي آيد، پاسخ گو باشد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۱۴:۲۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

استراتژي بازاريابي خاص خود را ايجاد كنيم

براي هر كسب و كار، توسعه ي استراتژي بازاريابي ضرورت دارد و بدون آن تلاشهاي ما براي جذب مشتري، بي سرانجام باقي مي ماند.

استراتژي مي بايست به روي اطمينان حاصل كردن نسبت به اين كه محصولات و خدمات ما نيازهاي مشتري هاي را رفع مي كند، متمركز باشد و يك رابطه ي سودآور و دراز مدت را با مشتري ها ايجاد كند.

براي دست يابي به اين هدف، نياز خواهيد داشت تا يك استراتژي انعطاف پذير ايجاد كنيد كه بتواند پاسخگوي تغييرات و تقاضاي مشتري ها باشد. اين مهم، ممكن است همچنين به ما كمك كند تا كل بازار جدي را كه مي تواند با موفقيت به عنوان بازار هدف مد نظر قرار گيرد، شناسايي و هدف گيري كرد.

هدف استراتژي بازاريابي ما مي بايست شناسايي و سپس انتقال مزيت هاي سفارشات كسب و كار شما به بازار هدف مان باشد.

با ايجاد و پياده سازي استراتژي خود، بر اثربخشي آن نظارت داشته و براي حفظ موفقيت آن، هر نوع سازگاري كه لازم است را در خود ايجاد كنيم.

اين راهنمايي ، به ما كمك مي كند تا مشتري هايي كه مي بايست بر آنها متمركز شويم و نيز اهداف كليدي مان براي دست يابي به اين دسته از مشتري ها را شناسايي كنيم.

-عناصر كليدي يك استراتژيِ بازاريابي موفق

-شناسايي نقاط ضعف و قوت خود

-توسعه ي استراتژي بازاريابي خود

-نكته ها و تله ها

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۰۰:۳۶ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

 

بايد مواظب باشيد:

اگر منحصر به فرد بودنمان رافراموش كرده و تلاش كنيم همه چيز براي همگان باشيم، به سرعت وجوه تمايزمان را از دست مي دهيم. اگر تغييرات بازار را درنظر نگيريم باعث مي شود تا اهميت موارد تمايزمان كاهش يابد.

انتخاب مي تواند ظالم باشد :

گزينه هاي مناسب متعددي براي انتخاب مشتريان آماده شده واگر مرتكب اشتباهي شويم برايمان بسيار گران تمام مي شود. رقبا كسب و كارمان را از چنگمان در مي آورند وباز پس گيري آن خيلي آسان نيست. شركت هايي كه اين را درك نكنند از بين مي روند و اين ظالمانه است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۰۱:۲۴ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

3 ويژگي مهم كه تبليغات موثر بايد داشته باشند:

1-      هر تبليغ بايد حاوي يك پيشنهاد براي مصرف كننده باشد. نه فقط تعريف زياد از فرآورده ها هر تبليغ بايد به مخاطب بگويد:

( اين فراورده را بخر و از اين فايده مشخص آن بهره ببر).

2-      پيشنهادات ارائه شده بايد در مورد چيزي باشد كه رقبا آن را عرضه نكرده يا نمي توانند عرضه كند. پيشنهاد بايد منحصر به فرد باشد.

3-      پيشنهاد بايد آنقدر قدرت داشته باشد كه بتواند توده هاي ميليوني را به حركت درآورد.( يعني مشتريان جديدي را جذب فرآورده كنيم).


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۴۶:۳۸ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

در ادامه مطلب چگونگي ايجاد تمايز براي افراد مختلف در مبحث فروش به سومين و چهارمين گروه از افراد يعني احساسي ها و ادراك حسي قوي خواهيم پرداخت.

تمايز قائل شدن براي احساسي ها :

احساسي ها علاقمند به احساسات ديگران هستند. اين گروه از مشتريان علاقه ايي به تجزيه و تحليل عالمانه نداشته و بر اساس دوست داشتن/نداشتن خودشان عمل مي كنند. آنها از ارتباط داشتن با مردم لذت مي برند و مستعد وفادار جدي شدن هستند. اين نوع انسانها خواهان تاييد اشخاص ثالث، بخصوص متخصصيني كه ظاهرشان و صدايشان نشان دهنده متخصص بودنشان باشد، هستند.

تمايز قايل شدن براي كساني كه ادراك حسي قوي دارند:

آنهايي كه داراي ادراك حسي قوي هستند چيزها را همانطور كه هستند مي بينند و به واقعيت ها احترام زيادي دارند و به ندرت اشتباه مي كنند.اينگونه انسان ها مي توانند پيام ها را همراه با زمينه و محتواي آنها ببينند. آنها مانند متفكران دوست دارند كه اطلاعات زيادي درباره محصول داشته باشند و با آگاهي از تمام جنبه ها، محصول را خريداري كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۱۸:۴۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

تمايز قائل شدن براي متفكران :

متفكران اهل تجزيه و تحليل، دقيق و منطقي هستند.آنها اطلاعات زيادي را پردازش كرده و اغلب به وجوه عاطفي و احساسي شرايط اعتنا نمي كنند. اگرچه ممكن است اين مشتريان سنگدل به نظر برسند، اما اين برداشت از آنها صحيح نيست.

آنها فقط پذيراي يك استدلال منطقي در مورد واقعيت هاي مربوط به يك فراورده هستند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۱۵:۴۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مردم چگونه از مسائل سر در مي آورند و تصميم ميگيرند :

روانشناسان راجع به اينكه مردم چگونه مسائلشان را حل مي كنند بسيار فكر كرده اند.آنها دريافته اند كه در اين مورد چهار كنش نقش بازي مي كنند:

 • شم يا درون يابي
 • تفكر
 • احساس
 • درك حسي

فرآيند تصميم گيري انسانها احتمالاً با استفاده از يكي از چهار كنش فوق صورت مي گيرد.

1-درون يابها :

تاكيد آنهايي كه اهل شهود هستند بر امكانها و پتانسيل هاست. اين گونه افراد از توجه به جزئيات دوري كرده و بيشتر مايل هستند به تصوير كلي بنگرند.

اين نوع اشخاص پذيراي راهبرد تمايزي هستند كه بر اساس آن فرآورده ما بعنوان محصولي جديد در نوع خودش عرضه مي شود.

درون يابها به پتانسيل هاي جديد بسيار علاقمند هستند. به همين علت، روش موثر فروش به اين گروه از مشتريان اين است كه نوع جديد فرآورده به آنها عرضه شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۲۹:۵۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

نامه زير منسوب به آقاي سعيد قهرماني، رياضي دان نامدار ايراني ساكن آمريكا خطاب به دانشگاهيان ايران است كه چند سال پيش منتشر شد :

تقاوت كشور هاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست. براي مثال كشور مصر بيش از 3000 سال تاريخ مكتوب دارد و فقير است. اما كشورهاي جديدي مانند كانادا، نيوزلند، استراليا و ... كه 150 سال پيش وضعيت قابل توجهي نداشتند، اكنون كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند هستند.

تفاوت كشور هاي فقير و ثروتمند در ميزان منابع طبيعي قابل استحصال آنها هم نيست. ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80% آن كوه هاي است كه مناسب كشاورزي و دامداري نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد.اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوري مي باشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و بصورت محصولات پيشرفته صادر مي كند.

مثال بعدي سوئيس مي باشد. كشوري كه اصلاً كاكائو در آن بعمل نمي آيد اما بهترين شكلات هاي جهان را توليد و صادر مي كند. در سرزمين كوچك و سرد سوئيس كه تنها در چهارماه سال مي توان كشاورزي و دامداري كرد بهترين لبنيات دنيا توليد مي شود. سوئيس كشوري است كه به امنيت، نظم و سخت كوشي مشهور است و به همين خاطر به گاو صندوق دنيا مشهور است.

افراد تحصيل كرده اي كه از كشورهاي ثروتمند با همتايان خود در كشورهاي فقير برخورد دارند براي ما مشخص مي كنند كه سطح هوش و فهم نيز تفاوت قابل توجهي در اين ميان ندارد. نژاد و رنگ پوست نيز مهم نيست زيرا مهاجراني كه در كشور خود برچسب تنبلي مي گيرند، در كشورهاي اروپايي به نيروي مولد و فعال تبديل مي شوند.

پس تفاوت در چيست؟

تفاوت در رفتارهايي است كه در طول سال ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.

وقتي كه رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي كنيم، متوجه مي شويم كه اكثريت غالب آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي كنند :

1-      اخلاق بعنوان اصل پايه

2-      وحدت

3-      مسئوليت پذيري

4-      اخترام به قانون و مقررات

5-      اخترام به حقوق شهروندان ديگر

6-      عشق به كار

7-      تحمل سختي ها به منظور سرمايه گذاري روي آينده

8-      ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق العاده

9-      نظم پذيري

10-  پرهيز از كثيف ترين فعل غير انساني دنيا، دروغ


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۳۴:۳۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 34
دیروز : 7
افراد آنلاین : 1
همه : 4336
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ