مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

تمايز قائل شدن براي متفكران :

متفكران اهل تجزيه و تحليل، دقيق و منطقي هستند.آنها اطلاعات زيادي را پردازش كرده و اغلب به وجوه عاطفي و احساسي شرايط اعتنا نمي كنند. اگرچه ممكن است اين مشتريان سنگدل به نظر برسند، اما اين برداشت از آنها صحيح نيست.

آنها فقط پذيراي يك استدلال منطقي در مورد واقعيت هاي مربوط به يك فراورده هستند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۱۵:۴۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

مردم چگونه از مسائل سر در مي آورند و تصميم ميگيرند :

روانشناسان راجع به اينكه مردم چگونه مسائلشان را حل مي كنند بسيار فكر كرده اند.آنها دريافته اند كه در اين مورد چهار كنش نقش بازي مي كنند:

  • شم يا درون يابي
  • تفكر
  • احساس
  • درك حسي

فرآيند تصميم گيري انسانها احتمالاً با استفاده از يكي از چهار كنش فوق صورت مي گيرد.

1-درون يابها :

تاكيد آنهايي كه اهل شهود هستند بر امكانها و پتانسيل هاست. اين گونه افراد از توجه به جزئيات دوري كرده و بيشتر مايل هستند به تصوير كلي بنگرند.

اين نوع اشخاص پذيراي راهبرد تمايزي هستند كه بر اساس آن فرآورده ما بعنوان محصولي جديد در نوع خودش عرضه مي شود.

درون يابها به پتانسيل هاي جديد بسيار علاقمند هستند. به همين علت، روش موثر فروش به اين گروه از مشتريان اين است كه نوع جديد فرآورده به آنها عرضه شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۲۹:۵۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

نامه زير منسوب به آقاي سعيد قهرماني، رياضي دان نامدار ايراني ساكن آمريكا خطاب به دانشگاهيان ايران است كه چند سال پيش منتشر شد :

تقاوت كشور هاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست. براي مثال كشور مصر بيش از 3000 سال تاريخ مكتوب دارد و فقير است. اما كشورهاي جديدي مانند كانادا، نيوزلند، استراليا و ... كه 150 سال پيش وضعيت قابل توجهي نداشتند، اكنون كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند هستند.

تفاوت كشور هاي فقير و ثروتمند در ميزان منابع طبيعي قابل استحصال آنها هم نيست. ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80% آن كوه هاي است كه مناسب كشاورزي و دامداري نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد.اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوري مي باشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و بصورت محصولات پيشرفته صادر مي كند.

مثال بعدي سوئيس مي باشد. كشوري كه اصلاً كاكائو در آن بعمل نمي آيد اما بهترين شكلات هاي جهان را توليد و صادر مي كند. در سرزمين كوچك و سرد سوئيس كه تنها در چهارماه سال مي توان كشاورزي و دامداري كرد بهترين لبنيات دنيا توليد مي شود. سوئيس كشوري است كه به امنيت، نظم و سخت كوشي مشهور است و به همين خاطر به گاو صندوق دنيا مشهور است.

افراد تحصيل كرده اي كه از كشورهاي ثروتمند با همتايان خود در كشورهاي فقير برخورد دارند براي ما مشخص مي كنند كه سطح هوش و فهم نيز تفاوت قابل توجهي در اين ميان ندارد. نژاد و رنگ پوست نيز مهم نيست زيرا مهاجراني كه در كشور خود برچسب تنبلي مي گيرند، در كشورهاي اروپايي به نيروي مولد و فعال تبديل مي شوند.

پس تفاوت در چيست؟

تفاوت در رفتارهايي است كه در طول سال ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.

وقتي كه رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي كنيم، متوجه مي شويم كه اكثريت غالب آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي كنند :

1-      اخلاق بعنوان اصل پايه

2-      وحدت

3-      مسئوليت پذيري

4-      اخترام به قانون و مقررات

5-      اخترام به حقوق شهروندان ديگر

6-      عشق به كار

7-      تحمل سختي ها به منظور سرمايه گذاري روي آينده

8-      ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق العاده

9-      نظم پذيري

10-  پرهيز از كثيف ترين فعل غير انساني دنيا، دروغ


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۳۴:۳۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

شناخت خود و ارتباط با ديگران:

آبراهام ماسلو در سال 1943، برخلاف روان شناسان كه افرادي را كه از نظر رواني سالم نبودند مورد مطالعه قرار ميدادند، با بررسي افرادي كه از نظر سلامتي در وضعيت سالمي بودند، نظريه اي مبتني بر انگيزش را ارائه داد. نظريه ي وي اينگونه پيشنهاد مي داد كه مجموعه اي از نيازها وجود دارد كه هر فرد براي رفع آن دسته از نياز انگيزه ي خاصي دارد و اين "هرم سلسله مراتب نيازها" مدل مستندي است كه اشاره هاي بسياري تا كنون به آن شده است .

هر فرد مي بايست قبل از پيشروي به سمت نياز بعدي، نياز مربوطه را رفع كند. در پايينترين سطح، يعني همان سطح پايه، افراد با نيازهاي جسمي است كه انگيزش پيدا مي كنند، غذا، جا ،پناه و خوابيدن، سپس امنيت نياز آنهاست.

امنيت يعني عاري بودن از هرگونه خطر بعنوان مثال مي توان آن را عضوي از خانواده بودن، داشتن درآمد در وضعيت و مكاني امن و ايمن زندگي كردن تعريف كرد. در جوامع غربي اين بيشتر مربوط به امنيت رواني و فيزيكي است.

سومين آن از عشق و تعلق داشتن به فرد ديگر ، و نيازهاي ميان فردي است كه از دوسطحي كه در بالا توضيح داده شد، متفاوت بنظر مي رسد.

چهارمين آن از عزت نفس مي آيد.

مايلو معتقد است پس از رفع اين نيازها، نياز پنجم بنام خودشكوفايي، خود رانشان مي دهد.يعني فردي بطور كامل بتواند از پتانسيل خود استفاده كند و هرآنچه قادر به انجام دادن است را انجام دهد. اين آنقدر زيباست كه تعاريف مختلفي از آن مي شود، اما در واقع آنرا معني و هدف بخشيدن به زندگي است.

ماسلو معتقد است كه افراد خودشكوفا، منسجم تر، خوشحال تر، قانع تر، قادر به مسئوليت پذيري بيشتر، و حتي مي توانند ارتباط بهتري با ديگران داشته باشند. خودشناسي و ارتباط با ديگران، همواره باهم رخ مي دهند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۰۳:۴۶ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

سقراط: خودت را بشناس

اصطلاح "خودت رابشناس "گفته مي شود، ريشه در يونان باستان داشته و در پيشخوان معبد آپولو در دلفي، نقش بسته بوده است. فيلسوفان يونان باستان فهميدند كه شناخت خود، پيش نيازي حياتي براي همه ي دانش هاست.سقراط به روي خودش متمركز شد.چرا كه اگر اول خودمان را نشناسيم.شناخت مسائل اطراف چندان حاصلي را در پي نخواهد داشت.

نبايد شناخت خودمان را صرفاً بعنوان يك شانس رها كنيم. بلكه مي بايست از آن بعنوان مسئوليتي براي شناختن خودمان از هر جنبه ياد كنيم. ما مي توانيم آنچه از ديگران ياد گرفته ايم را به عنوان امتيازي در تجارب شخصي خودمان منعكس كنيم و براي خودمان اين راز را كه ما چه هستيم و كه هستيم، برملا كنيم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ دى ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۵۹:۳۷ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

برخي از مشتريان به سادگي اشتباه مي كنند.

آقاي هرب در كتاب بسيار ارزشمند خود در مورد شركت هواپيمايي southwest چنين بيان مي نمايد:

ما با احترام با مشترياني كه اشتباه ساده اي انجام مي دهند رفتار مي نماييم، اما با مشترياني كه اشتباهات خود را عمداً تكرار مي كنند، يادداشتي ارسال نموده و از آنها مي خواهيم كه با شركت ديگر پرواز و كاركنان مارا اذيت ننمايند.

در مثالي ديگري از كتاب هاي آقاي بتون، آورده شده است كه يك مسافر به همراه كودكي به هواپيما سوار شد.كودك كلاهي بر سر داشت كه آرم حزب نازي آلمان و علامتهاي نژاد پرستانه و توهين آميزي داشت و به هبچ وجه خاضر نبود كه آن را از سر كودك خود بردارد. بر اساس قوانين هوايي فدرال، استفاده از ازين گونه علائم و شعارها در عليه نژاد و رنگ افراد در هواپيما غيرقانوني است.

او نهايتاً مجبور شد كه كلاه را از سر كودكش بردارد ولي به محض رسيدن به مقصد، نامه اي در خصوص شكايت از خدمه پرواز به من نوشت.

بلافاصله به او نوشتم :

شما يك بليط خريديد و وظيفه ما رساندن به مقصد است.در صورت عدم رضايت با شركت ديگري پرواز نماييد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۳۷:۱۸ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

وضعيت ارائه خدمات به مشتريان را وخيم مي نمايد.

هال بلوس بيان مي نمايد كه مقدم شمردن كاركنان بر مشتري همان مقدم شماردن مشتري است. زيرا كه كاركنان خوشحال، سرويس بهتري به مشتريان خواهند داد.كاركنان خوشحال، توجه و اهميت بيشتري به مشتريان مي دهند.

انرژي بيشتري دارند.با مشتري تعامل بهتري دارند. با انگيزه تر هستند. وقتي مديران همواره از مشتريان حمايت مي نمايند، پيامي را به مشتري ارسال مي نمايد:

كاركنان با ارزش نيستند..

رفتار مناسب كاركنان با مشتريان در هر صورت الزامي است

رفتار مناسب مشتري با كاركنان الزامي نسيت.

هنگامي كه اين رفتار بر روابط بين مشتري و كاركنان سايه مي اندازد، كاركنان ارائه خدمت به مشتري را متوقف  مي نمايند،. در اين وضعيت 2 اتفاق رخ مي دهد:

ارائه سرويس مناسب، غير ممكن مي نمايد.

مشتريان خوب، اميد به دريافت خدمات مناسب را پوچ مي پندارد.

اين گفته من را به ياد يك ضرب المثل آمريكايي مي اندازد: روبان زيبا بر جعبه خالي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۴۹:۰۹ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

برخي از مشتريان براي كسب و كار ما مضر هستند.

بسياري از مديران تصور مي كنند هرچه مشتري بيشتر، بهتر است. اما برخي از مشتريان براي كسب و كار مضر هستند.

دنيش آي .تي بعنوان ارائه دهنده خدمات به شركت سرويس گروپن كه يك شركت بسيار بزرگ در حوزه IT مستقر در دانمارك در همين مورد مطلبي بيان ميكند كه جا دارد بيان نماييم:

يكي از متخصصين واحد تعميرات و نگهداري به محل دفتر يك مشتري مراجعه كرد وبلافاصله با برخورد زننده اي از سوي مشتري مواجه شد. هنگامي كه كار آن فرد در آنجا تمام شد، مشتري بلافاصله قراردادش را با ما فسخ كرد.ما مشتريان خوددرگير را حذف مي نماييم و اين امر هرگز تا كنون بر بازده مالي ما اثري نداشته است. اين همان احترام به حقوق و شان مشتريان منطقي و عادي است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۳۷:۲۵ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

به مشتريان فرصت طلب، حق سواستفاده از كاركنان را مي دهد.

با بكاربردن عبارت " هميشه حق با مشتري است" بستر سوء استفاده از كاركنان در هر زمينه اي فراهم مي گردد.اين جمله باعث سخت شدن كار براي كاركنان مي گردد، زيرا خواسته هاي برخي از افراد غيرقابل مهار است.

از سوي ديگر، به اين معناست كه افراد فرصت طلب نسبت به ديگران از سرويس بهتري برخوردار خواهند بود كه غير منصفانه است. زيرا بايد افراد خوب و عادي براي وفادار شدن به برند ما از سرويس خوب و برتر برخوردار باشند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۴۱:۰۴ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

5 دليل كه نشان مي دهد هميشه حق با مشتري نيست :

ما اين جمله كه << هميشه حق با مشتري هست>> را زياد شنيده ايم. اما به اين نكته توجه بايد كرد كه هر واژه يا عبارت ممكن است دچار تحول و يا تعديل بار معنايي شود و در طي زمان با تغييرات رفتار استفاده كنندگان، فرهنگ و قوانين يك جامعه، حتي كاربرد عملي خود را از دست بدهد.

پس با ما همراه باشيد تا بگوييم چرا هميشه حق با مشتري نيست...

1-     كاركنان را ناخشنود مي كنند :

مدير خطوط هواپيمايي continental Airlines  جناب آقاي گوردن بتون كسي كه توانست اين شركت را با شعار " از بدترين به بهترين" شركت هواپيمايي تبديل نمايدـ در سال 1998 در كتاب خود در همين زمينه مطلبي نوشته است :

علاقه داريم كه مشتري و كاركنان از شيوه برخورد شركت با آنان راضي باشند.او عبارت "هميشه حق با مشتري است" را در شركت خود غير كاربردي مي دانشت.

در زمان ايجاد تعارض بين كاركنان و مشتريان ياغي، او طرف كاركنان خود را مي گرفت.مسئله اساسي اينجاست كه مدير بايد نظرات مشتري و كاركنان تعادل ايجاد نمايد. زيرا كه اين عبارت "هميشه حق با مشتر است" در برخي موارد باعث خشم و نارضايتي كاركنان مي گردد.

او اشاره مي نمايد:

وقتي مشترياني داريم كه غالباً ثابت نيستند، وفاداري ما به كاركنانمان خواهد بود. آن ها روزانه با بسياري اط مشكلات سر وكار دارند و هرگز به خاطر اينكه شما يك بليط از ما خريديد، حق سوءاستفاده از آن ها را به شما نمي دهيم.

هرماهه 3 ميليون نفر را جابجا مينماييم، ازين ميان 2 يا 3 مشتري با تقاضاي غير منطقي پيدا مي شود.شما بايد بين كارمندي كه هرروز با آنان كار مي نماييد و مشتري اي كه بخاطر حساسيت به بادام زميني (ارايه شده در پرواز)تقاضاي بليط رايگان به پاريس را دارد، يكي را انتخاب نماييد ـ شما طرف كدام هستيد؟

شما نمي توانيد مانند رعيت با كارمند خود برخورد نماييد. بايد براي آنان ارزش قائل شويد.اگر آنان حمايت شمارا نداشته باشندـ با كوچكترين اعلام نارضايتي از سوي مشتري، سريع عصباني شده و كنترل خود را از دست مي دهند.

بنابراينـ آقاي بتون در مقابل تقاضاي غير منطقي مشتريان، حق را به كاركنان خود مي دهد. البته اين نكته را مد نظر داريمـ كه برخورد نامناسب برخي كاركنان با كشتريـ در بسياري از موارد موجب از دست رفتن آن مشتري و پيوستن او به رقبا شده است.اما اين مطلب نبايد باعث شود كه مدير تمام حق را به مشتري دهد و نتيجتاً باعث كاهش بهره وري مي گردد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۱۶:۳۸ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 15
دیروز : 12
افراد آنلاین : 1
همه : 2276
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
فروشگاه دیجی فایل  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ