مشاوره كسب و كار
مشاوره كسب و كار

)وقتي مردم راترغيب مي كنيد,از علاقه صحبت كنيد,نه دليل و برهان),يعني بر روي مردممنطق استدلال خيلي جواب نمي دهد

نو آوري نيازمندخلاقيت است و خلاقيت بسياري از كاركنان كسب و كار را تكان ناگهاني مي دهد.به طور كلي ,هر چيز جديدي

امتحان نشده و درنتيجه غير ايمن است.با اين حال وقتي از مديران اجرائي سوال مي كنيد كه در كجا انتظار دارند پايدارترين

مزيت رقابتي خود را پيدا كنند,چه پاسخي ميدهند؟پاسخ مي دهند در(نوآوري).چون حقيقت اين است كه نوآوري در قلب

طراحي و نيز كسب و كار بهتر قرار ميگيرد.نوآوري ظرفيت فعاليت وانرژي را در درون سازمان افزايش مي دهد و هزينه هاي

ناكارآمدي ,كپي  برداري خستگي و بيزاري از شركت را خيلي كم مي كند.نو آوري توانايي توليد پاسخ هاي غيرمعمول,ولي عملي

به مسائل و مشكلات واقعي رااعطا ميكند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۳۷:۲۶ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

ميزان بودجه ي در دسترس: اولين اصلي كه مي بايست به آن توجه كرد اين است با بودجه ي كم نمي توان صداي خود را به مخاطب رساند و از طرفي بودجه ي زياد نيز گاه بازاريابي شركت ها را با ورشكستگي آنها روبرو كرده است. پس تعيين يك خط مشي براي بودجه ي بازاريابي همواره بايد مد نظر تيم تبليغاتي باشد كه اين ميزان بودجه، حداقل و حداكثر آن به عواملي مختلفي مانند سود خالص حاصل از فروش كلي شركت بستگي دارد و سياست ها و راهبردهاي كلان شركت است كه تعيين مي كند حداقل چه مقدار بودجه را مي توان صرف تبليغات كرد. تعيين اين مقدار كاملا متناسب با اندازه ي سازمان است


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: هزينه هاي تبليغاتي:،
موضوع:
[ ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۰:۵۲ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

بهترين تصميم هاي تجاري آنهايي نيستند كه برمبناي استراتژي، فروش يا بازاريابي گرفته ميشوند. يا حداقل به صورت مستقيم به اين موارد مربوط نميشوند. اين تصميم ها هميشه آنهايي هستند كه افراد ميگيرند. اينكه چه كساني را استخدام مي كنيم، چگونه آن ها را مديريت ميكنيم و البته اين كه چه كسي را اخراج ميكنيم نسبت به مواردي كه ما معمولا فكر ميكنيم موفقيت از آنها ناشي ميشوند، تاثير بسيار بزرگتري بر روي نتايج ميگذارنداين مورد براي همه ما بديهي است؛ اينكه تصميمات از آسمان ها نازل نميشوند كه بعد از آن مديراني كه در اتاق هاي كنفرانس نشسته اند در همان ابتدا آنها را لحاظ كرده و به آن عمل كنند. تعجبي ندارد اگر فراموش كنيم كه افراد تصميم گيرنده هستند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۲:۴۵ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

اجراي موفق

تركيبي از استراتژي خوب و اجراي ضعيف ,مشابه يك اتومبيل فراري با لاستيك هاي پنچر است اتومبيل در ويژگي ها خوب به

نظر مي رسداما در هنگام رانندگي در خيابان مشكل دارد و وا مي ماند.خوب به نظر مي رسد مساله استراتژي خوب واجراي

ضعيف حداقل در نيمي ازارتباطات برند كه امروزه انجام ميگيرد مصداق دارد.به جملات قبلي توجهي نكنيد- نسخه اي از

روزنامه مورد علاقه خود را تهيه كنيدو صفحات آگهي را ورق بزنيد.چه تعداد ازآگهي ها احساسات شما را واقعا بر مي انگيزد؟

آيا شما هيچ كدام از آنها را فردا به خاطر مي آوريد؟اگر به خاطر نمي آوريد,احتمالا اين موضوع به دليل اشتباه دراجرا است,نه

استراتژي.كنترل بر اجرا (خلاقيت رامطالعه كنيد),مشكل ترين بخش آميزه ي برندينگ است.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۲۲:۳۶ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
  1. خريدار بدبين

اين نوع خريدار نه تنها خلق و خويي شبيه به خريدار پرخاشگر دارد، بلكه با صراحت وبطور كامل ناباوري خود را نسبت به سخنان فروشنده ابراز مي دارد، تنها واكنش مناسب شما اثبات بدبيني اوست. اگر بار ديگر گفته هاي شما را بي اساس پنداشت و دستاويزي غير منطقي توسل جست، با همان شيوه با او رفتار كنيد. براي فرونشاندن شعله هاي بدگمان در قلب و ذهن خريدار بدبين، مي توان در قالب يك لطيفه، مضرات بدبيني را به او نشان داد.براي مثال بگوييد: اگر شما در وسط صحرايي بي آب و علف از فرط تشنگي در حال مرگ باشيد و من ليواني آب خنك تقديمتان كنم، آ يا به گمتن اين كه قصد مسموم كردن شما را دارم دست مرا رد خواهيد كرد. ؛آنگاه پرسش هاي او پاسخ قانع كننده بدهيد. به هر تقدير به وي اجازه ندهيد كه در رفاي ناباوري سير كند، بلكه بكوشيد تا به انحاي مختلفاورا از ظلمت و بدگماني بيرون آوريد تا با رويت واقعيتها آماده معامله شود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۰۸:۳۷ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
  1. خريدار پرخاشگر

كنترل اين نوع خريدار مستلزم مهارت فراواني است، زيرا او با يافتن كوچكترين بهانه اي به بحث و جدل مي پردازد . يك اصل اساسي در تجارت و بازرگاني مي گويد: "هميشه حق با مشتري است، حتي اگر اشتباه كند. فراموش كنيد هدف شما انجام معامله است و نه اثبات اشتباه مشتري". به هر حال پيروزي در مباحثه، به قيمت از دست دادن مشتري هرگز هدف فروشنده حرفه اي نيست.خريدار پرخاشگر خيلي مزاحم و دست و پاگير است. او در برابر هر سخني، به بحث و جدل مي پردازد، در برابر هر عقيده اي سوالي مطرح مي كند و صحت و سقم هر نكته را مي آزمايد. به هر تقدير بكوشيد اطلاعاتي را درباره او كسب كنيد و در عين حال هرگز در بازي اش شركت نكنيد. سپس در نهايت شكيبايي و خويشتنداري، گفت و گو را تا حصول بك نتيجه قطعي ادامه دهيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۶:۴۷ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
  1. خريدار پرحرف

هرگز مشتري پرچانه را مزاحم تلقي نكنيد، چرا كه نه تنها او مزاحم نيست بلكه با پرحرفي اطلاعات زيادي را درباره شخصيت خود در اختيار شما مي گذارد و در نتيجه كار شما را در مرحله شناخت مشتري سهل و آسان مي كند. فراموش نكنيد كه حتي نهنگ دريا با فوران آب از پشتش در برابر صيادان آسيب پذير مي شود.

شيوه برخورد: مادامي كه گفت و گوي او به فروش كالا مربوط مي شود، اجازه دهيد به سخنانش ادامه دهد. براي برانگيختن او بايد با گوش دادن به سخنانش، نياز رواني اش را ارضا كنيد. با وجود اين هرگاه احساس كرديد از موضوع منحرف شده است، قاطعانه و با ظرافت او را به اصل موضوع هدايت كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۰:۰۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
  1. 2-خريدار خونسرد و آرام

در برابر اين مشتريان، كالاي خود را در كمال خونسردي و آرامش به نمايش گذاريد و با اشاره به ويزگيهاي ممتاز آن، او را آماده توافق كنيد. در عين حال اگر با بي تفاوتي از سوي او روبرو شديد، بكوشيد با ذكر عبارتي، رغبت وي را برانگيزد و او را در مقابل عمل انجام شده قرار دهيد. براي مثال بگوييد: از قرار معلوم با آنچه گفتم موافقيد. پس من پنجاه كيلو x و سي كيلوy را برايتان بسته بندي مي كنم. به اين ترتيب، شما دست كم از نقطه نظر هاي او آگاه خواهيد شد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۵۲:۱۱ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

شيوه برخورد با 7 نوع مشتري

  1. خريدار كم حرف

خريدار كم حرف ظاهري اندوهگين دارد و بطور معمول در برخورد با فروشنده تازه كار و بي تجربه دچار اضطراب مي شود. او در تمام مدت عرضه ي كالا لب از سخن فرو مي بندد.براي برانگيختن مشتري كم حرف به يكي از روشهاي زير متوسل شويد:

  • دركمال آرامش و متانت بكوشيد تا علت سكوت او را دريابيد. چه بسا او در برابر فروشنده توانا و كاركشته، سكوت را بهترين سلاح بداند. با طرح پرسشهايي، سكوت او را بشكنيد. پاسخ به پرسشهاي شما نكات ارزنده اي را در شيوه برانگيختن او در اختيار شما ميگذارد. بعلاوه با طرح پرسشهاي مكرر مي توانيد از نقطه نظرهاي مشتري احتمالي خود بيشتر آگاه شويد.
  • سكوت را با سكوت پاسخ دهيد، سي ثانيه سكوت، سكوتي پايدار به نظر ميرسد و به احتمال زياد او را به سخن گفتن وادار مي كند.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۶:۱۰ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]

يكي ديگر از «بهترين تصميم هاي آقاي  پاتريك مولام  » در خصوص استخدام ها بود. آقاي  پاتريك مولام  يك مكان آموزشي سود آور و چندمليتي تاسيس كرد. زماني كه آقاي  مولام  به آنجا رسيد، اين مكان بخاطر گذر سال ها بسيار تخريب شده بود و آن جا به يكي از بدترين سايت هاي كاري تبديل شده بود. اين موقعيت در شهر اصلي و پذيراي دانش آموزاني كه براي مدارك واستاندارد مختلف ديگر آماده ميشدند، بود

زماني كه آقاي  مولام  به آنجا رفت،  عملكرد ضعيف كاملا آشكار بود: اكثر كارمندان و پرسنل خودشان را در جايگاه پرسنل ارتباط با مشتري نمي ديدند، بلكه خودشان را مسئولين تحصيلي مي دانستند. با اينكه در سمت يك مسئول تحصيلي بودن، بسيار خوب است و مشكلي ندارد، اينكه هنگامي كه بخواهيم آن ها را بجاي اينكه در سمت ارتباط با مشتري بگذاريم، در سمت مديريتي بگذاريم، كاملا اشتباه است. اين موسسه  به افرادي احتياج داشت كه خدمات را با يك لبخند ارائه دهند.

در طول يكسال، مركزي كه آقاي  پاتريك مولام  تاسيس كردبا توجه به معيارهاي چندگانه عملكردي، دربين ۵٪ مراكز برتر قرار گرفت.

اين ها تصميماتي هستند كه ميتوانند جهش ايجاد كنند، اين ها كارهايي است كه نتيجه تصميمات انساني است. اگر درست تصميم گيري كنيد، همه چيز در مسير درست پيش ميرود و اگر اشتباه كنيد، مسير حركتمان به سمت «پوچي» پيش مي رود و البته اين اتفاق در حساب بانكمان هم تكرار مي شود


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۴:۲۳ ] [ الهام جوادپور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 24
دیروز : 8
افراد آنلاین : 1
همه : 9987
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ